29-11-2018

Investeren in schoonmaakpersoneel doet verzuim drastisch dalen

Verzuim is een van de grootste problemen in de schoonmaaksector. Bij langdurige ziekte kan vervanging geregeld worden. Maar als er veel onverwachte afwezigheid is, dan gaat de kwaliteit van de dienstverlening snel achteruit. Is ziekteverzuim in de schoonmaaksector iets waar je maar mee moet leren leven? Bjorn Van der Auwera (Operationeel Manager bij Care) doorprikt de mythe.

 

De operationeel manager weet waarover hij spreekt: als medewerkers zich echt betrokken voelen en er naar hen geluisterd wordt, dan is er aantoonbaar minder verzuim.

Bjorn Van der Auwera: Je oogst wat je zaait als leidinggevende in de schoonmaak. Is de leidinggevende echt betrokken bij zijn mensen, dan zijn de mensen ook echt betrokken bij hun job. Betrokkenheid heeft 2 kanten: een menselijke en een vaktechnische kant.

Schoonmaken is mensenwerk. Je kan dus niet de schoonmaker als mens uitgommen. Zit die mens goed in zijn vel, dan zal zij haar werk graag en goed doen. 

Eens informeren hoe het nu met de kinderen gaat, is niet genoeg. Het is juist heel motiverend voor schoonmakers dat iemand mee zoekt naar oplossingen die het werk gemakkelijker en beter maken.


Rol van leidinggevende in schoonmaak schromelijk onderschat

Als er zo’n duidelijke oplossing is, waarom is er dan nog zoveel verzuim in de schoonmaaksector?

Bjorn Van der Auwera: Om het goed te doen, wordt er heel veel verwacht van leidinggevenden. Het is niet vanzelfsprekend dat ze zowel people management als vaktechniek onder de knie hebben. Echte betrokkenheid tonen is ook niet zo eenvoudig als je 50 of 60 mensen moet managen die op verschillende tijdstippen op verschillende locaties zijn.

Daarom startte Care een innovatie- en opleidingsprogramma samen met Alpheios, kennispartner in de schoonmaak en zusterbedrijf in de Vebego-groep.

We willen leidinggevenden in schoonmaak voor de 21ste eeuw vormen. 50% van de opleidingstijd gaat naar vaktechniek. De andere helft naar people skills. 

Vaktechnisch blijven meedenken met de klant

Wat zullen klanten daar van merken, behalve dat schoonmakers aanwezig zijn wanneer dat moet?

Bjorn Van der Auwera: Verzuim aanpakken is maar het topje van de ijsberg. We willen dat onze schoonmakers assertief en vaktechnisch kunnen inspelen op de noden van de klant. Met ondersteuning van hun leidinggevende.

 

Betrokkenheid wil ook zeggen: samen zoeken naar de beste schoonmaakmethode voor het beste resultaat. 

Creativiteit om de dienstverlening echt top te maken, mag zich niet beperken tot de offertefase.