Certificaten, nominaties, awards en beleidsverklaringen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat staat vast!

Milieu & Kwaliteit

ISO Certificaten

Duurzaamheid

Made Blue. Water besparen en doneren.

Onder de noemer ‘een liter voor een liter’ realiseert MADE BLUE voor elke liter water die Care bespaart, een liter drinkbaar water in ontwikkelingslanden.

Voka Charter Duurzaam Ondernemen

Voka helpt ondernemingen om duurzaam ondernemen te verankeren in hun DNA. Met het Voka Charter Duurzaam Ondernemen maakt u via een actieplan op maat werk van een bedrijfsvoering die winstgevend is voor zowel uw onderneming als voor mens en milieu.

En zo realiseert u mee de 17 duurzaamheidsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

CIFAL UNITAR Voka Certificate 2022 Lees de blog
SDG Cirkel ZL (2)
Care is …

… een Great Place To Work!

Gptw CERTIFIED Badge 2022 768X432

Care is officieel een fantastische plaats om te werken. Met gerichte acties zetten we nog meer in op een fijne werkplek voor iedereen.

Onze nominaties

Care genomineerd voor European Cleaning & Hygiene Awards 2022

Lees de blog
Veiligheid, gezondheid en milieu

VCA Managementsysteem certificaat

VCA certificatie gebeurt volgens een VGM-veiligheidschecklist voor organisaties, die werk met hoog risico uitbesteden op contractbasis. Op deze manier wordt er gegarandeerd dat de aannemer het uitbestede werk zodanig uitvoert dat de veiligheid, de gezondheid en het milieu niet in gevaar komen.

VCA 2017:6.0 Certificaat 2022 2025

Certificaten VCA, ISO 9001 en ISO 14001 verlengd

Lees de blog
Milieuzorg

Care Beleidsverklaring

Bij Care BV vormt een milieubeleid een wezenlijk onderdeel van ons beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen. Naast onze positieve bijdrage aan allerlei maatschappelijke goede doelen, is milieubewust werken een attitude geworden.

Milieu Beleidsverklaring 2023
Duurzaamheid Werldbol