Impact op onze omgeving

MVO - duurzaamheid - impact

Care is al sinds de beginjaren bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Net zoals bij de andere Vebego-bedrijven, maakt dit deel uit van ons DNA.

Ondertussen is er een evolutie geweest van MVO naar duurzaamheid: duurzame relaties met de natuur, met mensen die voor ons werken, met klanten en duurzame winst zodat we opnieuw kunnen investeren in people, planet en profit.

De laatste stap in ons proces gaat over impact: wij willen met alles wat we doen een positieve impact hebben op de wereld rondom ons. Hiervoor kozen we een aantal doelstellingen uit de 17 SDG's van de Verenigde Naties.

Aan deze doelstellingen hangen we KPI's en projecten zodat we ook weten welke impact we hebben en hoe groot die is. Zowel voor Care als voor de andere Vebego-bedrijven, en het geheel. Dit gaat al makkelijk over 4 landen, meer dan 100 bedrijven en meer dan 35.000 medewerkers.

Lees hieronder welke SDG's bij Care op het programma staan.

Jaarverslag is duurzaamheidsverslag

Care is zich ervan bewust dat haar activiteiten (in)direct invloed hebben op de maatschappij en het milieu. Daarom werken we niet met een jaarverslag met puur financiële gegevens. Maar wel met een document dat vertelt over onze impact op onze omgeving en over de duurzame strategie die we volgen.

Het verslag heeft een doorlooptijd van 3 jaar en werd tot hier toe 2 keer gepubliceerd:
Lees hier het verslag van 2011.
Lees hier het verslag van 2013.

Onze beleidsverklaringen omtrent kwaliteit, veiligheid en milieu kunnen ook per mail opgevraagd worden via info@care.be

SDG projecten

Sustainable Development Goals

Vanuit de richtlijnen van de Verenigde Naties rond SDG's heeft Vebego ervoor gekozen om met al zijn bedrijven te werken op 2 doelen:

 • Good health
 • Decent work

Daarnaast gaat Care actief werken op 2 extra doelen:

 • Clean water
 • Reduced inequalities

Betekenisvol werk

<Decent work>

Elk jaar nemen we een tevredenheidsenquête af bij onze medewerkers. Het ene jaar via Great Place to Work (Beste Werkgever) en het andere jaar via onze eigen METEO.

Vanaf 2017 wordt de METEO vervangen door Betekenisvol Werk. Dit is een onderzoek door Vebego opgezet, gebaseerd op een studie van de universiteit en op de bestaande vragen van de METEO’s van elke Vebego-bedrijf.

Elk Vebego-bedrijf had tot hier toe zijn eigen vragenlijst en eigen methodes. Dit maakte het in het verleden moeilijker om te vergelijken of om van elkaar te leren.

Dankzij www.betekenisvolwerk.be krijgen we nog betere inzichten in de goede en minder goede punten. En kunnen we nog gerichter actie ondernemen.

Volgende thema's werden bevraagd:

 • Plezierig samenwerken
 • Aandacht en betrokkenheid van bovenaf
 • Goede randvoorwaarden
 • Weten waarom je het werk doet
 • Ontwikkeling van vakmanschap

Dit waren de scores voor onze arbeiders en bedienden:

7,5/10 tevreden
7,9/10 geluk
74,7% vitaal

Partner De NOMAAD

<Reduced inequalities>

De Nomaad is een initiatief van Free Clinic. In dit open huis gonst het van de activiteiten voor mensen met een verslavingsproblematiek. Op die manier vinden ze opnieuw aansluiting met de samenleving. Care is een van de sponsors en partners van dit project.

Om een binding te krijgen tussen de medewerkers van Care en het project, werden er initiatieven opgezet per afdeling. De afdeling sales werkt bijvoorbeeld rond het thema communicatie. In juni worden de initiatieven geëvalueerd door het management team als jury. De afdeling die het meest overtuigd, die krijgt een gepersonaliseerde houten decoratieplank op de gevel van het gebouw van de Nomaad.

Lees meer op www.denomaad.com.

Partner Made Blue

<Clean water>

Vroeg u zich al eens af hoeveel water één uur schoonmaken kost? Gemiddeld 50 liter, blijkt uit onderzoek. Bij Care lukt het met… 30. Hoe we die 20 liter besparen? Door efficiëntere producten te gebruiken en onze medewerkers te trainen in duurzame technieken.

Wie strijkt de winst op van die besparing? U als klant alvast de helft. De andere helft schenken we aan MADE BLUE – de organisatie achter de actie ‘een liter voor een liter’. Voor elke liter water die Care bespaart, realiseren zij een liter drinkbaar water in ontwikkelingslanden.

Lees meer op www.madeblue.org.

People, planet and profit

Goede doelen dichtbij en verder weg

Een deel van de winst die wij maken, investeren wij in projecten in ons land of het buitenland. Als klant werkt u hier dus onrechtsreeks ook aan mee.

 • Vebego Foundation, de stichting van ons moederbedrijf Vebego, stuurt sinds 2004 meerdere keren per jaar medewerkers op 'bouwreis' naar ontwikkelingsgebieden. Er gingen in totaal al 28 Care-medewerkers mee, die woningen of gemeenschappelijke ruimtes bouwden en hun kennis met de plaatselijke bevolking deelden.
 • Enkele medewerkers van Care waren actief in de Kiran Priya Trust in India en de Kiran Priya vzw in België. Dankzij beide organisaties kunnen gemotiveerde Indische kinderen naar school blijven gaan.
 • De Care-medewerkers hebben via Plan België 12 kinderen in ontwikkelingslanden geadopteerd.
 • Bij Moeders voor Moeders, een vzw die steun geeft aan gezinnen met jonge kinderen die het financieel moeilijk hebben, adopteren we (symbolisch) 8 kindjes.
 • We verzamelen elk jaar opnieuw kledij en speelgoed voor kansarmen via verschillende Antwerpse vzw's.

Duurzaam omspringen met onze aarde

Het milieu is een belangrijk aandachtspunt voor Care. We willen een schone aarde voor iedereen.

Duurzaamheid betekent voor ons meer dan mooie woorden: 

 • Onze schoonmakers maken gebruik van geluidsarme, energiezuinige machines met een lange levensduur. We gebruiken voor onze schoonmaakmiddelen geen milieubelastende grondstoffen waarvoor effectieve alternatieven bestaan.
 • Wij werken met milieubewuste bioproducten van Alpheios onder de merknaam Vive.
 • Wie komt werken met de fiets of het openbaar vervoer, krijgt een vergoeding. We stimuleren carpooling en beperken verre verplaatsingen. Onze schoonmakers krijgen werk in de eigen regio.
 • Wij stimuleren dagschoonmaak bij onze klanten. Dit is goed voor de band met de schoonmaker, maar werkt ook elektriciteitesbesparend!

Care heeft als een van de weinige schoonmaakbedrijven een ISO 14001 milieucertificaat voor ons kantoor in Deurne. Onze visie over het milieubeleid hebben wij uiteengezet in een milieubeleidsverklaring.

Deel dit artikel: