// SAFETY
/ Bouwstenen van een veilige werkomgeving

 

In dit eerste artikel bekijken we de vijf onderdelen die de basis vormen van een veilige werkomgeving en waarvoor Care verantwoordelijk is.

IMAGE & TEXT Blok Safety Op Het Werk

1

Veiligheid

Het is de taak van Care, als werkgever, om ervoor te zorgen dat jouw werkplaats zo veilig mogelijk is. Het doel is om arbeidsongevallen te vermijden. Om dat te bereiken, volgt Care algemene preventiemaatregelen op. Zo zal Care zoveel mogelijk kiezen voor de veiligste producten en machines.

Heb jij het gevoel dat er iets niet in orde is op jouw werkplaats? Of dat er een gevaarlijke situatie is? Meld dit dan zeker aan preventieadviseurs Els of Johan. Zij zullen je vraag bekijken en samen met de klant naar een oplossing zoeken.

Els Van Rijckeghem: 0498 88 40 21
Johan Van Calster: 0475 85 01 70

2

Gezondheid

Bescherming van de gezondheid van de medewerker.
Voor Care is jouw gezondheid het belangrijkste. Want niemand wil dat jij ziek wordt tijdens de uitvoering van jouw taken. Om dat te voorkomen, is een controle door een arbeidsgeneesheer soms nodig.

Voor de ene medewerker is dat jaarlijks of tweejaarlijks. Bij een ander bij uitzondering. Want hoeveel keer je een onderzoek moet ondergaan, is afhankelijk van de risico’s van jouw job. Zo zullen bijvoorbeeld medewerkers in een chemische omgeving regelmatig op controle moeten. Omdat zij in aanraking komen met gevaarlijke producten. 

Dankzij deze check-ups ben je zeker dat je job je gezondheid niet schaadt. Is dat wel het geval? Dan kan Care op tijd ingrijpen. Je krijgt dan (tijdelijk) een andere opdracht. Om alles veilig te houden, ben je verplicht om naar de arbeidsgeneesheer te gaan zodra je wordt opgeroepen. 

3

Psychosociale aspecten

Pesterijen, seksuele intimidatie, racisme … Al deze zaken veroorzaken psychosociale risico’s. Dat wil zeggen dat ze de mentale gezondheid in gevaar brengen en zelfs lichamelijke schade kunnen veroorzaken. Deze risico’s hebben dus een invloed op de veiligheid/gezondheid op de werkvloer. 

Care wil voor alle medewerkers een vertrouwde en veilige werkomgeving creëren. Een plek waar je graag naartoe gaat. En waar je je niet bedreigd voelt. 

Als je denkt dat je slachtoffer bent van pesterijen, intimidatie, racisme …, neem dan contact op met onze interne vertrouwenspersoon Katja Heylen (0484 48 08 54) of Johan Van Calster (0475 85 01 70). Zij bieden een luisterend oor. Bovendien is jullie gesprek anoniem. Alleen als jij het wilt, helpen ze je zoeken naar een oplossing.

Aan de hand van deze vijf onderdelen probeert Care om een veilige en aangename werkomgeving te creëren.

4

Ergonomie

Ergonomie betekent de werkomgeving aanpassen aan de mens. Dat kan bij een product, machine of werkplek zijn. Denk aan een ergonomische bureaustoel waardoor je beter zit en dus lichamelijke klachten vermijdt. Uiteraard zijn er in de schoonmaak ook tal van ergonomische oplossingen zoals bijvoorbeeld de Triple T-trolley. In een volgende C-magazine bekijken we welke oplossingen er zoal zijn.

Lees ook de BLOG over Triple T-trolley

Ergonomie Backpain

Heb jij lichamelijke klachten door je werk? Vertel dit aan je Teamleader. Dan kan de preventieadviseur langskomen om een oplossing te vinden. Want ook Care heeft verschillende materialen en middelen om ergonomisch te werken.

5

Verfraaiing van de werkplaats

Het laatste onderdeel gaat over de inrichting en afwerking van de werkplaats. Daarbij zijn veiligheid en gezondheid belangrijker dan een mooie, hippe inrichting. Daarom worden bij de inrichting van een fijne werkomgeving enkele zaken bekeken zoals: is de werkplaats op ergonomisch vlak in orde? Is er voldoende licht(inval) en zuivere lucht? Is het er niet te warm of te koud en kan de temperatuur worden geregeld?

Wordt vervolgd

In het volgende C-magazine ontdek je hoe je als medewerker je steentje kunt bijdragen. In de edities daarna bekijken we elk onderdeel apart in detail.