// SAFETY
/ Veiligheid start bij analyse risico’s

Hoe zorgen we voor een veilige werkomgeving? Door de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Daarom voert Care regelmatig risicoanalyses uit.

4. Safety Analyse 6895862

Waarom is een risicoanalyse zo belangrijk?

Pas als we precies weten welke risico’s er zijn, kunnen we maatregelen nemen om een veilige werkomgeving te creëren. Omdat niet iedereen dezelfde soort job doet, maken we risicoanalyses op niveau van:

  • de werkplek
  • de verschillende taken
  • de medewerker
VEILIGHEID Risicoanalyse Wat

Zo bekijken we per functie en per taak en wat de risico’s zijn. Daarom kan het zijn dat de ene medewerker wel een jaarlijks medisch onderzoek moet ondergaan, en de andere niet.

☼ Een voorbeeld: producten om het sanitair mee te poetsen zijn erg zuur. Een spatje in je oog bezorgt je dus veel last. Daarom heb je een veiligheidsbril en handschoenen op je kar liggen. Sinds we deze maatregelen hebben genomen, zijn er geen ongelukken meer geweest met deze zure producten.

Welke risico’s worden onderzocht?

Risico’s op het werk gaan over meer dan gevaarlijke situaties en handelingen.

Daarom doet de preventieadviseur in samenspraak met de arbeidsgeneesheer, naast een veiligheidsanalyse ook onderzoek naar de gezondheid, het psychisch welzijn, ergonomie … Met die resultaten werken we dan een volledig welzijnsbeleid uit.

VEILIGHEID Ergonomiehr (1)
VEILIGHEID Psychosociaalhr (1)
Wie voert de risicoanalyse uit?
4. SAFETY 25230

De preventieadviseurs van Care voeren de risicoanalyses uit. Ze praten ook met de leidinggevende en de medewerkers om te weten wat hun werk juist inhoudt. Zo brengen ze alle risico’s in kaart.

We doen ook vaak een beroep op onze externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, Cohezio, om bepaalde risico’s en maatregelen juist te bepalen. Onze arbeidsgeneesheer onderzoekt bijvoorbeeld of we een bepaald product mogen gebruiken en welke veiligheidsmaatregelen we dan moeten nemen.

Voorkomen is beter dan genezen

Ook jij kunt mee helpen aan een veilige werkomgeving. Merk je iets gevaarlijks op tijdens je werk? Neem dan zeker contact op met je leidinggevende of met de preventieadviseur. Samen bekijken we welke maatregelen we kunnen nemen.

Preventieadviseurs

Els Van Rijckeghem ✆ 0498 88 40 21
Johan Van Calster ✆ 0475 85 01 70