// SAFETY
/ Dit is het jaaractieplan 2023

Het veiligheidscomité van Care stelt een globaal preventieplan samen voor vijf jaar. Om dat plan goed uit te voeren, stelt de afdeling Veiligheid voor elk jaar een jaaractieplan op. Daarin staan de onderwerpen rond veiligheid waaraan we het komende jaar extra aandacht besteden.

IMAGE & TEXT Blok Safety Op Het Werk

In 2023 komen deze onderwerpen aan bod ...

768X432VEILIGHEID Kledij
De juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) dragen

In de schoonmaak werk je vaak met producten en materialen die gevaarlijk kunnen zijn. Om de risico’s te bepalen, bekijken we de taken die je moet uitvoeren. We weten dan ook welke PBM’s je moet dragen om te zorgen dat je geen slachtoffer wordt van een arbeidsongeval.

Zo kan het zijn dat je een bril en handschoenen moet dragen als je bijvoorbeeld bepaalde sanitaire producten gebruikt. Dit is om jezelf te beschermen. Toch zien we nog te vaak dat medewerkers de regels niet volgen. Daarop gaan we volgend jaar strenger toezien.

768X432VEILIGHEID Ergonomiehr
Taken ergonomisch uitvoeren

In 2023 zetten we ergonomie extra in de kijker, want schoonmaken is een zwaar beroep. Er zijn dus taken die veel van je lichaam vragen. Daarom zoeken we bij Care altijd naar manieren om jouw werk wat gemakkelijker te maken. Denk maar aan de Triple T-methode, de lichtere mops en materialen … Daarbovenop krijgen de Teamleaders in 2023 een opleiding rond ergonomisch poetsen. Zij kunnen jou dan als schoonmaker helpen met de nodige tips en tricks.

Er komt ook een werkgroep Ergonomie en we bekijken of we ergonomiecoaches kunnen opleiden op grote panden.

Heb je zelf nog ideeën? Dan horen wij ze graag. Mail naar els.van.rijckeghem@care.be of geef je idee door aan je Teamleader.

768X432VEILIGHEID Psychosociaal
Psychosociale belasting verminderen

Een laatste puntje, maar ook enorm belangrijk, is psychosociale belasting. Daarmee bedoelen we de werkdruk, ongewenst gedrag of ingrijpende gebeurtenissen op het werk waardoor je stress krijgt. Dat kan zorgen voor lichamelijke en mentale klachten. Want we leven in een maatschappij die steeds meer van ons vraagt. Zo krijgt iedereen het wel eens moeilijk om alles thuis en op het werk gedaan te krijgen. We zien dan ook het aantal burn-outs toenemen in verschillende landen.

Daarom gaan we bij Care op zoek naar tips die je echt helpen. Zodat je de signalen herkent als het wat veel wordt voor jou en je beseft dat het tijd is om het rustiger aan te doen. In het volgende C-magazine vertellen we hierover meer.

Heb je zelf suggesties om je werkplek veiliger te maken?

Als je merkt dat je een bepaalde taak veiliger kunt uitvoeren, dan horen wij dat graag. Neem contact op met je Teamleader en leg uit wat er beter kan volgens jou. Vraag om even langs te komen en toon wat je bedoelt. Aarzel niet om af en toe te checken of je voorstel zal worden uitgevoerd.