Op gesprek bij vertrouwenspersonen Johan en Katja

Soms zit je niet lekker in je vel. Je worstelt met problemen op je werk of misschien thuis. Je wilt graag je hart luchten, maar bij wie? Klop dan zeker even aan bij Johan of Katja. Als vertrouwenspersonen binnen Care, bieden zij een luisterend oor. Ze vertellen je er graag meer over.

Waarom kozen jullie voor de rol als vertrouwenspersoon?

Katja: Ik werkte achttien jaar bij de personeelsadministratie en had toen veel contact met de medewerkers. Maar sinds twee jaar ben ik Assistent Operations en ik miste dat contact. Daarom gaf ik me op als vertrouwenspersoon.

Johan: Tijdens mijn opleiding tot preventieadviseur kwam er een stukje over vertrouwenspersonen aan bod. Ik vond dat meteen interessant. En toen de vraag kwam naar een extra vertrouwenspersoon, heb ik meteen ‘ja’ gezegd. Het sluit ook mooi aan bij mijn job als preventieadviseur.

Jullie zijn beiden vertrouwenspersoon. Waar zit het verschil?

Katja: Ik ben vertrouwenspersoon voor de arbeiders en Johan voor de bedienden. Maar soms voelen mensen zich meer op hun gemak als ze hun verhaal tegen een man, of een vrouw kunnen doen. In dat geval mag je dus echt wel met de persoon van jouw keuze contact opnemen.

Johan: Katja werkt al meer dan twintig jaar bij Care en ik toch ook al acht jaar. We kennen het reilen en zeilen van de firma en weten waarover medewerkers het hebben. Dat is wel een van onze belangrijke troeven.

Met wat voor soort vragen of problemen mogen mensen bij jullie aankloppen?

Johan: Met alles. Meestal gaat het over het werk, maar ook over persoonlijke problemen kun je met ons praten. Vaak gaan die twee hand in hand en beïnvloeden problemen in de privésfeer ook de prestaties op het werk.

Als vertrouwenspersonen hebben jullie beroepsgeheim.

Katja: Onze gesprekken blijven binnen vier muren. We vertellen niets door. Belangrijk is ook dat wij een neutrale partij zijn, wij kiezen geen kant. Wat we eventueel wel kunnen doen, is een gesprek regelen met de persoon waarmee er een conflict is. We brengen dan beide partijen samen zodat ze samen tot een oplossing komen. Wij treden dan op als moderator. Dat wil zeggen dat we het gesprek leiden, het met neutrale vragen op gang brengen of ingrijpen waar nodig.

Johan: Wij lossen geen problemen op. Wij zijn het luisterende oor en geven tips zodat de medewerker de volgende stap kan nemen.

Katja: Stel dat we toch te nauw betrokken worden in iemands zaak, of dat de klacht over onze eigen leidinggevenden gaat, dan schuiven we het dossier wel naar elkaar door. Of we schakelen de externe dienst in die ons begeleidt of van ons overneemt.

Wie is die externe dienst?

Katja: Dat is Cohezio. Zij zijn trouwens ook gebonden aan het beroepsgeheim, dus ook bij hen kun je je hart luchten.

Wat als de medewerker met een ernstige situatie op de proppen komt?

Johan: We werken volgens een draaiboek: als we merken dat er iets heel ernstigs aan de hand is, dan schakelen we externe hulp in. Ik spreek over racisme, seksisme of geweld.

Katja: Als er iemand een gevaar vormt voor zichzelf, voor anderen of voor het bedrijf, dan mogen wij, volgens de wet, ons beroepsgeheim breken. Daarin is het draaiboek duidelijk. We handelen dan te goeder trouw en om anderen te beschermen.

Johan: Ergens moeten we ook een grens trekken, natuurlijk. Wij kunnen, en willen, als vertrouwenspersoon niet verantwoordelijk zijn voor eventuele zware gevolgen. Gelukkig hebben we dat nog nooit meegemaakt.

Weten de Care-medewerkers dat ze bij jullie terechtkunnen?

Katja: Het leeft wel bij de mensen. Ze weten ons te vinden als het nodig is. Onze telefoonnummers en e-mailadressen zijn ook gekend.

Johan: Soms merken we nog wat wantrouwen. Vooral rond dat beroepsgeheim. Je merkt ook dat mensen ons af en toe proberen uit te horen. Dan willen ze weten wie er met ons is komen praten en over wat. Maar wees gerust: wij houden de lippen stijf op elkaar.

Ten slotte: waarom is praten met jullie over een probleem een goed idee?

Johan: Omdat een goede babbel echt deugd doet.

Katja: Wat er ook op je lever ligt, aarzel niet om contact met ons op te nemen. Wanneer we kunnen, staan we meteen klaar voor jou. Of anders plannen we zo snel mogelijk een gesprek in. Onze deur staat altijd open. Trouwens, ik kan ook een goed woordje Frans, dus onze Franstalige medewerkers zijn altijd welkom bij mij of Cohezio.

Wil je meer weten over Katja en haar rol als vertrouwenspersoon? Daarover lees je meer in deze blog.

Contactgegevens:

Johan Van Calster – 0475 85 01 70 – johan.van.calster@care.be

Katja Heylen – 0484 48 08 54 – katja.heylen@care.be