Care: meer dan een bedrijfsnaam

Onze naam is belangrijk voor ons. "Care" is namelijk de manier waarop we kijken naar de wereld waarin wij leven. Wij willen geen koud bedrijf zijn dat enkel bezig is met de cijfers.

Wij willen als organisatie onze verantwoordelijkheid nemen en ons steentje bijdragen tot een betere wereld.
Of het nu gaat over het milieu, onze eigen medewerkers, maatschappelijke issues dichtbij of in het buitenland. Dit gaat verder dan duurzaam schoonmaken met duurzame producten. Op heel wat verschillende manieren zijn wij actief bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 

Care schoonmaakbedrijf werkplezier
MVO - duurzaamheid - impact

Impact op onze omgeving

Care is al sinds de beginjaren bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Net zoals bij de andere Vebego-bedrijven, maakt dit deel uit van ons DNA. 

Ondertussen is er een evolutie geweest van mvo naar duurzaamheid: duurzame relaties met de natuur, met mensen die voor ons werken, met klanten en duurzame winst zodat we opnieuw kunnen investeren in people, planet en profit.

De laatste stap in ons proces gaat over impact: wij willen met alles wat we doen een positieve impact hebben op de wereld rondom ons. Hiervoor kozen we een aantal doelstellingen uit de 17 SDG's van de Verenigde Naties.

Aan deze doelstellingen hangen we KPI's en projecten zodat we ook weten welke impact we hebben en hoe groot die is. Zowel voor Care als voor de andere Vebego-bedrijven, en het geheel. Dit gaat al makkelijk over 4 landen, meer dan 100 bedrijven en meer dan 35.000 medewerkers.

Lees hieronder welke SDG's bij Care op het programma staan. Voor meer info over de Impact voor heel Vebego: www.vebego-impact.com

Onze beleidsverklaringen omtrent kwaliteit, veiligheid en milieu kunnen ook per mail opgevraagd worden via info@care.be

Made Blue partner water

Duurzame projecten

Sustainable Development Goals

Vanuit de richtlijnen van de Verenigde Naties rond SDG's heeft Vebego ervoor gekozen om met al zijn bedrijven te werken op 2 duurzame doelen:

 • Decent work
 • Reduced inequalities

Daarnaast werkt Care actief op een aantal andere doelen. 

Betekenisvol werk

Decent work

Duurzaam werken, is voor Care ook gelinkt met hoe wij omgaan met ons personeel. Elk jaar nemen we een tevredenheidsenquête af bij onze medewerkers

Vanaf 2017 doen we de meting aan de hand van de tool Betekenisvol Werk. Dit is een onderzoek door Vebego opgezet, gebaseerd op een studie van de universiteit en op de bestaande vragen van de medewerkerstevredenheidsenquêtes van elke Vebego-bedrijf.

Elke organisatie had tot hier toe zijn eigen vragenlijst en eigen methodes. Dit maakte het in het verleden moeilijker om te vergelijken of om van elkaar te leren.

Dankzij www.betekenisvolwerk.be krijgen we nog betere inzichten in de goede en minder goede punten. En kunnen we nog gerichter actie ondernemen.

Volgende thema's worden bevraagd:

 • Plezierig samenwerken
 • Aandacht en betrokkenheid van bovenaf
 • Goede randvoorwaarden
 • Weten waarom je het werk doet
 • Ontwikkeling van vakmanschap
Bouwreis Vebego Care Rachid

Vebego Bouwreis

Reduced inequalities

Vebego Foundation, de stichting van ons moederbedrijf Vebego, stuurt sinds 2004 meerdere keren per jaar medewerkers op 'bouwreis' naar ontwikkelingsgebieden. Er gingen in totaal al meer dan 30 Care-medewerkers mee, die woningen of gemeenschappelijke ruimtes bouwden en hun kennis met de plaatselijke bevolking deelden.

Missie Vebego Foundation

Samen werken aan een betere toekomst voor kinderen en jongeren tot 25 jaar. Dichtbij en ver weg. Met onze bouwreizen bouwen we samen letterlijk aan een veelbelovende toekomst.

De Vebego Foundation heeft sinds haar oprichting in 2005 al vele projecten gedaan en daar zijn we best trots op. We begonnen in Sri Lanka na de tsunami daar. Ondertussen gingen ook meerdere keren naar Marokko, Zuid-Afrika en Ghana. 

Made Blue logo

Partner Made Blue

Clean water

Vroeg u zich al eens af hoeveel water één uur schoonmaken kost? Bij Care lukt het veel minder. Hoe doen we dat? Door efficiëntere producten te gebruiken en onze medewerkers te trainen in duurzame technieken.

We schenken de winst van die besparing aan MADE BLUE – de organisatie achter de actie ‘een liter voor een liter’. Voor elke liter water die Care bespaart, realiseren zij een liter drinkbaar water in ontwikkelingslanden.

Care doneerde in de afgelopen jaren al 25 miljoen liter schoon drinkwater! Daarmee gaven we maar liefst 343 mensen tien jaar lang toegang tot schoon drinkwater. 

Lees meer op www.madeblue.org.

People, planet and profit

Goede doelen met jarenlange samenwerking

Een deel van de winst die wij maken, investeren wij in mvo projecten in ons land of het buitenland. Als klant werkt u dus onrechtstreeks ook mee aan deze duurzame doelen.

 • Onze medewerkers verdedigen wereldwijd kinderrechten samen met ngo Plan International België. Elke maand schenken zij een deel van hun loon, Care verdubbelt dit bedrag, en samen zijn we Plan Ouder van 12 kinderen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Als Plan Ouder ondersteunen we projecten tegen kindhuwelijken en tienerzwangerschappen en zorgen we ervoor dat kinderen naar school gaan in een veilige omgeving.
 • Bij Moeders voor Moeders, een vzw die steun geeft aan gezinnen met jonge kinderen die het financieel moeilijk hebben, adopteren we (symbolisch) 8 kindjes.
 • We verzamelen elk jaar opnieuw kledij en speelgoed voor kansarmen via verschillende Antwerpse vzw's. Symbolisch is dit rond de Sinterklaasperiode en hebben wij dan een mooi gevulde opslagruimte. 
 • Care doet is een jaarlijks initiatief waarbij we een dag van onze tijd en helpende handen investeren om bij een organisatie praktische steun te bieden: bijvoorbeeld de tuin onderhouden in een gehandicapteninstelling, voorbereiden van een feest in een bejaardentehuis, ...
 • Elke donderdag komen er studenten kantoor met een autismespectrumstoornis bij Care kennismaken met het bedrijfsleven. Zij ondersteunen verschillende afdelingen bij de uitvoering van administratieve taken. Hiervoor werken we samen met de school KOCA (Koninklijk Orthopedisch Centrum Antwerpen). 

Duurzaam omspringen met onze aarde

Het milieu is een belangrijk aandachtspunt voor Care. We willen een schone aarde voor iedereen.

Duurzaamheid betekent voor ons meer dan mooie woorden: 

 • Onze schoonmakers maken gebruik van geluidsarme, energiezuinige machines met een lange levensduur. We gebruiken voor onze schoonmaakmiddelen geen milieubelastende grondstoffen waarvoor effectieve alternatieven bestaan.
 • Wij werken met duurzame producten van Alpheios onder de merknaam Vive (bio).
 • Wie komt werken met de fiets of het openbaar vervoer, krijgt een vergoeding. We stimuleren carpooling en beperken verre verplaatsingen. Onze schoonmakers krijgen werk in de eigen regio.
 • Wij stimuleren dagschoonmaak bij onze klanten. Dit is goed voor de band met de schoonmaker, maar werkt ook elektriciteitsbesparend!

Care heeft als een van de weinige schoonmaakbedrijven een ISO 14001 milieucertificaat voor ons kantoor in Deurne. Onze visie over het milieubeleid hebben wij uiteengezet in een milieubeleidsverklaring.